อบรมเชิงปฎิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2560

จัดอบรมกระจายตามภูมิภาคต่างๆ จำนวน 6 รุ่น ซึ่งระบบเปิดให้รับลงทะเบียนแบบออนไลน์ เท่านั้น โดยมีรายการเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียน

เท่ากันทุกรุ่น 7,000 บาท/คน (ไม่รวมค่าที่พัก)

2. จำนวนผู้ลงทะเบียน รายชื่อ และวันปิดรับลงทะเบียน

3. ข้อมูลโรงแรมที่พัก และใบจอง

4. เอกสารดาวส์โหลด

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ลิ้งค์
4.1
หนังสือเชิญ
4.2
โครงการ
4.3
กำหนดการ

5. การลงทะเบียนออนไลน์ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ( 15 พ.ย. 59)

1. ลงทะเบียนคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลไปตามลำดับตัวเลขสีแดง ตั้งแต่หัวข้อ 1-4 โดยเฉพาะช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ต้องกรอกห้ามเว้นว่าง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปธนาคารได้เลย

4. ชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่งประเทศ โดยจะต้องชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น ส่วนหลักฐานการโอนเงินไม่ต้องส่งกลับใดทั้งสิ้น

5. หลังจากโอนเงินแล้ว 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้จากตารางในข้อ 2

6. จะมีอีเมล์ยืนยันการได้รับเงิน เลขที่เอกสาร และข้อมูลสำคัญสำหรับออกเอกสาร กรุณาเปิดอ่านอีเมล์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ติดต่อกลับ 08-4461-6245 ทันที หรือ 10 วันก่อนเริ่มอบรม/ประชุม

พร้อมกันนี้ในรายชื่อผู้เข้าอบรมจะยังคงแสดงข้อความ "NO" ในคอลัมน์ยืนยัน หากท่านยังไม่ได้เปิดอ่านอีเมล์ และถ้าเวลาผ่านไปมากกว่า 48 ชั่วโมงรายชื่อผู้เข้าอบรมยังไม่ปรากฏสถานที่ปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อกลับทันเนื่องข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ1 ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 3 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเหมือนการลงทะเบียนใหม่ (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้) ซึ่งจะสามารถ Print ได้จนกว่าจะถึง

วันปิดรับลงทะเบียน หรือจนกว่าจะ หมดช่วงเวลาของแต่ละราคาค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ2 ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

6. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์

1. สมัครคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยห้ามใช้เลขบัตรประชาชน, อีเมล และล็อกอิน ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ

3. ถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลในข้อ 2 ว่ามีข้อมูลซ้ำ แสดงถึงว่าท่านอาจจะเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้วิธีการสอบถามรหัสผ่าน คลิ๊กลืมรหัสผ่าน

4. สำหรับช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านต้องพิมพ์ให้เหมือนกัน

5. รหัสความปลอดภัยให้พิมพ์ตัวเลขลงในช่องตามภาพตัวเลขที่เห็น

6. กดปุ่มบันทึก ถ้ามีแจ้งเตือนอะไรหลังจากนั้นให้แก้ไขตามคำแนะนำ หรือโทร 08-4461-6245 จิรดนัย

7. ลืมรหัสผ่านสมาชิกเว็บไซต์

1. ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก

2. กรอกอีเมลที่ได้เคยสมัครไว้ แล้วคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ

3. อ่านอีเมลเพื่อดู User & Password

4. ในบางกรณีอีเมลอาจจะอยู่ในรูปแบบของเมลขยะ โปรดตรวจสอบ แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมลภายใน 15 นาที โทร. 08-4461-6245 จิรดนัย

8. ผู้ประสานงาน

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ นายจิรดนัย โทร. 08-4461-6245

ศูนย์ประสานงานชมรมเลขที่ 159 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
? 2012 http://www.icnurse.org Web programming by www.triwarehost.com