ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 IC Update 2019 : Be a Hero in IPC by U

ICN Forum 13 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 ซึ่งระบบเปิดให้รับลงทะเบียนแบบออนไลน์ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 - 23 ม.ค. 2562 และเริ่มชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป โดยมีรายการเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียน

2. จำนวนผู้สมัคร และ รายชื่อผู้เข้าอบรม

3. เอกสารดาวส์โหลด

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ลิ้งค์ (Last Update)
1.
หนังสือเชิญ
Click ( 12 พ.ย. 61)
2.
กำหนดการ
Click ( 19 พ.ย. 61))
3.
คำชี้แจงการส่งผลงาน
Click ( 12 พ.ย. 61)
4.
เอกสารประชาสัมพันธ์
Click ( 12 พ.ย. 61)

4. ข้อมูลโรงแรมที่พัก และใบจอง

5. การลงทะเบียนออนไลน์ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลไปตามลำดับตัวเลขสีแดง ตั้งแต่หัวข้อ 1-4 โดยเฉพาะช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ต้องกรอกห้ามเว้นว่าง

3. การพิมพ์ใบโอนเงินให้กดปุ่มพิมพ์ใบโอนเงินจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาที่เป็นใบโอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลผู้รับเงินทุกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปชำระเงินได้เลย

4. ชำระเงินได้ที่ Internet Banking, Application และ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเคาร์เตอร์ได้เฉพาะธนาคารธนชาตเท่านั้น

5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @thainapci.org (Line @ ของสมาคม ใส่ @ ตอนค้นหาด้วย) โดยจะต้องส่งจากไลน์ของผู้เข้าอบรมเท่านั้น

6. หลังจากโอนเงินแล้ว 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

7. จะมีอีเมล์ยืนยันการได้รับเงิน เลขที่เอกสาร และข้อมูลสำคัญสำหรับออกเอกสาร กรุณาเปิดอ่านอีเมล์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ติดต่อกลับ 08-2472-6946 ทันที หรือ 10 วันก่อนเริ่มอบรม/ประชุม

พร้อมกันนี้ในรายชื่อผู้เข้าอบรมจะยังคงแสดงข้อความ "NO" ในคอลัมน์ยืนยัน หากท่านยังไม่ได้เปิดอ่านอีเมล์ และถ้าเวลาผ่านไปมากกว่า 48 ชั่วโมงรายชื่อผู้เข้าอบรมยังไม่ปรากฏสถานที่ปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อกลับทันเนื่องข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ1 ใบโอนเงินแต่ละใบมีอายุ 3 วันทำการธนาคาร โปรดตรวจสอบวันที่หมดอายุ ก่อนไปธนาคารทุกครั้ง ถ้าใบโอนเงินหมดอายุแล้ว

สามารถ Print ใหม่ได้ ด้วยวิธีการเหมือนการลงทะเบียนใหม่ (โดยจะมีข้อมูลบางส่วนขึ้นมาให้) ซึ่งจะสามารถ Print ได้จนกว่าจะถึง

วันปิดรับลงทะเบียน หรือจนกว่าจะ หมดช่วงเวลาของแต่ละราคาค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ2 ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

6. การส่งผลงานวิชาการ ( 19 พ.ย. 61) โปรดศึกษาขั้นตอน ก่อนส่งผลงาน

1. ผู้ที่ต้องการส่งผลงานวิชาการทุกท่านในทีม ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน (ฟรี) สมัครสมาชิกเว็บไซต์คลิ๊ก

2. ผู้ที่มีรายชื่อท่านที่1 ต้องเป็นท่านที่ทำหน้าที่ส่งผลงาน และมานำเสนอผลงาน

3. ป้อน User & Password ที่ด้านบของหน้าเพจนี้ เพื่อล็อกอินเข้าระบบ

4. ส่งผลงานทางวิชาการคลิ๊ก เปิดรับผลงานวิชาการตั้งแต่ 19 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 เท่านั้น

5. การส่งผลงาน

5.1 กรอกข้อมูลตั้งแต่หัวข้อ 1-3 และหัวข้อ4 เฉพาะประเภทนวัตกรรม ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะหัวข้อที่มีดอกจันสีแดง

5.2 ข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง

5.3 การกรอกข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้กรอกเฉพาะชื่อตำบล และชื่ออำเภอเท่านั้น

เช่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้พิมพ์ช่องค้นหาว่า "ในเมือง เมืองเชียงใหม่"

5.4 ในหัวข้อ 3 บทความจะยังกรอกไม่ได้ ถ้าไม่ได้เลือกประเภทผลงานที่หัวข้อ 1.2

5.5 กรอกข้อมูลหัวข้อ 3 บทความให้ครบทุกช่อง

5.6 เมื่อข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิ๊กหัวข้อ5 บันทึกข้อมูล แล้วจะมีอีเมล์ส่งไปหาท่านทันทีเพื่อยืนยันการได้รับข้อมูล

แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาทีให้ตรวจสอบอีเมล์ของท่านอีกครั้ง แล้วใช้วิธีการแก้ไขผลงานเพื่อบันทึกข้อมูล

6. การแก้ไขผลงาน ลบผลงาน

6.1 คลิ๊กแท็ปผลการค้นหา จากนั้นคลิ๊กรายการที่ต้องการแก้ไข แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วบันทึกใหม่ หรือ คลิ๊กลบเพื่อลบผลงาน

แต่จะต้องไม่เกินวันที่ปิดรับผลงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขผลงานระบบจะทำการส่งเมล์ตอบรับทุกครั้ง

7. ท่านสามารถตรวจสอบรายการผลงานของท่านว่าได้ถูกส่งเข้าระบบแล้วหรือไม่ได้ที่ รายการผลงานวิชาการคลิ๊ก

แก้ไขข้อผิดพลาดทันทีเมื่อตรวจพบปัญหา หรือโทร. 08-2472-6946 เฉพาะปัญหาของระบบ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล และที่อยู่ให้ถูกต้อง หากตรวสอบพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 08-2472-6946 ทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 วันก่อนเริ่มงานประชุม เพื่อดำเนินการแก้ไข มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


7. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์

1. สมัครคลิ๊ก

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยห้ามใช้เลขบัตรประชาชน, อีเมล์ และล็อกอิน ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ

3. ถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลในข้อ 2 ว่ามีข้อมูลซ้ำ แสดงถึงว่าท่านอาจจะเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้วิธีการสอบถามรหัสผ่าน คลิ๊กลืมรหัสผ่าน

4. สำหรับช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านต้องพิมพ์ให้เหมือนกัน

5. รหัสความปลอดภัยให้พิมพ์ตัวเลขลงในช่องตามภาพตัวเลขที่เห็น

6. กดปุ่มบันทึก ถ้ามีแจ้งเตือนอะไรหลังจากนั้นให้แก้ไขตามคำแนะนำ หรือโทร 08-2472-6946 นายจิรดนัย

8. ลืมรหัสผ่านสมาชิกเว็บไซต์

1. ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก

2. กรอกอีเมล์ที่ได้เคยสมัครไว้ แล้วคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ

3. อ่านอีเมล์เพื่อดู User & Password

4. ในบางกรณีอีเมล์อาจจะอยู่ในรูปแบบของเมล์ขยะ โปรดตรวจสอบ แต่ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 15 นาที โทร. 08-2472-6946 นายจิรดนัย

9. การสมัครสมาชิกชมรมฯ / ต่ออายุสมาชิกชมรมฯ (เปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป)

10. ผู้ประสานงาน

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบส่งผลงานวิชาการออนไลน์ ระบบสมัครสมาชิก / ต่ออายุสมาชิก ชมรม

นายจิรดนัย โทร. 08-2472-6946

2. ติดปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

อาจารย์อารีย์ โทร. 08-1602-9822

3. บริษัทติดต่อออกบูธ

อาจารย์สุภาพ โทร. 09-9359-1664

(ในบางครั้ง ถ้าโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย กรุณาโทรใหม่ และเปลี่ยนเวลาการโทรนะครับ)

ศูนย์ประสานงานชมรมเลขที่ 159 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
© 2012 http://www.icnurse.org Web programming by Jiradanai